Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Công ty tư vấn giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại VN

Công ty tư vấn giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại VN

Công ty Ngô Gia tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam như sau:

I . Thủ tục đối với cơ quan thuế

1 . Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho trưởng VPĐD văn phòng đại diện nước ngoài:

 • Tờ khai quyết toán.
 • Giấy xác nhận lương (có công ty mẹ xác nhận).
 • Bảng kê số ngày cư trú.
 • Bảng tính chi tiết thuế thu nhập cá nhân.
 • Chứng từ nộp thuế.
 • Hợp đồng thuê nhà.
 • Hộ chiếu của trưởng văn phòng chứng thực

2 . Quyết toán thuế TNCN cho nhân viên làm việc tại văn phòng:

 • Tờ khai quyết toán.
 • Bảng tổng hợp thu nhập.
 • Bảng chi tiết thu nhập.
 • Giấy ủy quyền quyết toán.
 • Chứng từ nộp thuế.
 • Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH.
 • Quyết định nghỉ việc của nhân viên.
 • Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu).
 • Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở.
 • Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.
 • Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).

II . Thủ tục chấm dứt hoạt động VPGD của công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
 • Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;
 • Giấy tờ chứng minh Văn phòng đại diện đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam.
 • Hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng Văn phòng và các nhân sự của Văn phòng đại diện.
 • Hợp đồng thuê địa điểm và Biên bản thanh lý Hợp đồng của Văn phòng đại diện
 • Thông báo về việc dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD
 • Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ
 • Giấy ủy quyền
 • Thanh lý hợp đồng thuê trụ sở
 • Giấy xác nhận đã trả dấu;
 • Các giấy tờ khác có liên quan;
 1. Thời gian thực hiện dịch vụ giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam :

Thời gian dịch vụ    : 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4 . Đại diện thực hiện các thủ tục tại Sở Công thương và thay mặt doanh nghiệp giải trình tại sở công thương

 1. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:
 • Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
 • Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
 • Tư vẫn miễn phí thủ tục sau giải thể;

Công ty Ngô Gia cam kết giúp bạn hoàn tất các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể !