Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Ai có quyền nuôi con khi ly hôn

Ai có quyền nuôi con khi ly hôn

Xin hỏi: Em năm nay 25 tuổi, vợ chồng em kết hôn năm 2013, năm 2014 em sinh con và hiện nay bé được 18 tháng tuổi. Do chồng em suốt ngày uống rượu, không chịu làm ăn nên em muốn ly hôn. Vậy, nếu em ly hôn thì em có được quyền nuôi con hay không? Em xin cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn như sau:

  1. Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
  2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
  3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Như vậy, việc ai là người trực tiếp nuôi con trước hết sẽ do hai bạn tự thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định. Căn cứ quy định trên thì con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho người mẹ trực tiếp nuôi dưỡng trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Hiện tại, con bạn mới được 18 tháng, nếu như bạn có đủ điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì bạn sẽ là người được trực tiếp nuôi con.

Chúc bạn thành công!