Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / ngothiha

ngothiha

Đòi lại máy tính bị lấy trộm

Tôi xin được công ty luật Ngô Gia tư vấn. Tôi có bị trộm lấy một chiếc máy tính Lenovo, sau khi đi rất nhiều quán mua bán máy tính cũ thì tôi thấy chiếc máy tính của tôi được bày bán tại một cửa hàng máy tính cũ ở ...

Read More »

Ly hôn với người mất tích

Kính chào công ty luật Ngô Gia, tôi có trường hợp sau cần được tư vấn. Hai vợ chồng tôi cưới nhau năm 2012 và đã có một con được 2 tuổi. Sau khi sinh, vợ tôi có dấu hiệu tâm thần nhẹ, hay có những hành động kỳ lạ. ...

Read More »

Nội dung Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên cần có nội dung nào? Trả lời Điều 61 Luật doanh nghiệp quy định về Biên bản họp Hội đồng thành viên như sau: Các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi ...

Read More »

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên

Điều kiện thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 60 Luật doanh nghiệp quy định về Nghị quyết của Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý ...

Read More »

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 59 Luật doanh nghiệp quy định Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên như sau: Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự ...

Read More »

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên

Quy định về triệu tập họp hội đồng thành viên? Trả lời: Điều 58 Luật doanh nghiệp quy định về Triệu tập họp Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch hội đồng thành viên

Chủ tịch hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ gì? Trả lời: Điều 57 Luật doanh nghiệp quy đinh về Chủ tịch Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm ...

Read More »

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi? Trả lời: Điều 107 Luật hình sự 2015 quy định về Xóa án tích như sau: Người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Người ...

Read More »

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành phạt tù? Trả lời: Điều 106 Luật hình sự 2015 quy định Tha tù trước hạn có điều kiện như sau: Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không ...

Read More »

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội? Trả lời: Điều 105 Luật hình sự 2015 quy định về Giảm mức hình phạt đã tuyên như sau: Người dưới 18 tuổi phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, nếu ...

Read More »