Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Bản gốc giấy khai sinh có được cấp lại hay không

Bản gốc giấy khai sinh có được cấp lại hay không

Tôi sinh năm 1967, do nhiều lần chuyển nhà nên tôi làm mất giấy khai sinh bản gốc. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nhưng tôi vẫn không tìm được. Hiện nay, tôi cần giấy khai sinh bản gốc để thực hiện một vài công việc. Vậy, tôi có thể được cấp lại giấy khai sinh hay không, thủ tục như thế nào. Rất mong nhận được câu trả lời từ phía công ty. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Vấn đề của bạn đã được quy định tại Điều 62 Nghị định 158/2005/NĐ-CP của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, cụ thể:

“Điều 62. Cấp lại bản chính Giấy khai sinh và thẩm quyền cấp lại bản chính Giấy khai sinh

  1. Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh.
  3. Sở Tư pháp tỉnh (thành phố), nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thực hiện việc cấp lại bản chính Giấy khai sinh”.

Như vậy, bạn có thể được cấp lại bản chính Giấy khai sinh trong trường hợp giấy khai sinh của bạn đã bị mất.

Thủ tục cấp giấy khai sinh bản chính được quy định tại Điều 63 Nghị định 158/2005/NĐ-CP như sau:

1. Người yêu cầu cấp lại bản chính Giấy khai sinh phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định) và bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

  1. Sau khi nhận Tờ khai, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh và ghi rõ “Cấp lại” dưới tiêu đề của bản chính Giấy khai sinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có). Trong cột ghi chú của Sổ đăng ký khai sinh phải ghi rõ “Đã cấp lại bản chính Giấy khai sinh ngày …. tháng …. năm ….”.
  2. Nguyên tắc ghi nội dung bản chính Giấy khai sinh khi cấp lại được áp dụng tương tự quy định tại Điều 61 của Nghị định này.
  3. Sau khi cấp lại bản chính Giấy khai sinh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh để ghi chú tiếp vào Sổ đăng ký khai sinh lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.”

Chúc bạn thành công!