Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai

Đất Đai

Tư Vấn Pháp Luật Đất Đai

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Trả lời: Căn cứ Điều 59 Luật đất đai 2013 về Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết ...

Read More »

Giao đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện được giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Trả lời: Căn cứ Điều 58 Luật đất đai 2013 quy đinh điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ...

Read More »

Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất

Các trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất Trả lời: Theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất thì: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...

Read More »

Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất

Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất Trả lời: Điều 56 Luật đất đai 2013 quy định về cho thuê đất như sau: 1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong ...

Read More »

Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Các trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất Trả lời: Căn cứ Điều 55 Luật đất đai 2013 về giao đất có thu tiền sử dụng đất quy định: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: Hộ gia ...

Read More »

Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Trường hợp nào thì được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất? Trả lời: Theo quy định tại Điều 54 Luật đất đai 2013 về giao đất không thu tiền sử dụng đất thì: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường ...

Read More »

Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác

Gia đình tôi có nhà nằm trong dự án khu công nghiệp, nếu trong trường hợp nhà nước thù hồi đất của gia đình tôi nhưng chưa thực hiện xong việc bồi thường thì các chủ đầu tư có được tiến hành xây dựng khu công nghiệp trên đất của ...

Read More »

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Công ty tôi muốn thu nhỏ hoạt động kinh doanh nên muốn chấm dứt hợp đồng lao động với một số người lao động. Trong trường hợp này công ty tôi có vi phạm pháp luật không? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như ...

Read More »

Có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất

Gia đình em có 2 sào ruộng trồng lúa, để tăng thêm thù nhập gia đình em muốn trồng cây ăn quả lâu năm trên 2 sào ruộng đó. Gia đình em có phải xin phép nhà nước hay không? Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì chế độ ...

Read More »

Đất đang có tranh chấp có được bán

Gia đình tôi có hai chị em, chị gái tôi đã đi lấy chồng. Mẹ tôi mất năm 2012, bố tôi mất năm 2014. Trước khi chết bố mẹ tôi có làm di chúc cho chị gái tôi 100m2 đất, tôi 200m2. Hiện nay, tôi muốn bán mảnh đất tôi ...

Read More »