Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp (page 24)

Dịch vụ doanh nghiệp

Cung cấp các dịch vụ cũng như giải pháp cho doanh nghiệp

Tư vấn thành lập công ty liên doanh

thành lập công ty liên doanh

Kinh tế mở cửa , việc nhà đầu tư liên doanh, liên kết với các công ty nước ngoài để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài đã trở nên phổ biến . Nếu bạn đang có ý tưởng thành lập công ty liên doanh thì bạn cần ...

Read More »

Tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

2-thanh-vien

Điều kiện thành lập công ty tnhh hai thành viên – Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp các chủ thể tham gia thành lập công ty tnhh 2 thành viên có thể là 1 tổ chức hoặc là 1 cá nhân , số lượng thành viên tối ...

Read More »

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

co-phan

thành lập công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được ...

Read More »

Thành lập chi nhánh công ty

thành lập công ty doanh nghiệp trọn gói giá rẻ nhanh nhất

Luật Ngô Gia cấp gói dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập Chi nhánh công ty tại Hà Nội như sau: Tư vấn pháp luật quy định về chi nhánh bao gồm: – Tư vấn loại hình chi nhánh, tên gọi chi nhánh cơ cấu hoạt động của chi ...

Read More »

Thành lập văn phòng đại diện

thành lập công ty doanh nghiệp trọn gói giá rẻ nhanh nhất

Luật sư chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc thành lập văn phòng đại diện công ty tại Hà Nội như sau:   Tư vấn bán đầu cho khách hàng các quy định về văn phòng đại diện bao gồm: – Tư vấn hình thức ...

Read More »

Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài

dịch vụ thành lập công ty 100 vốn nước ngoài

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài là hình thức đầu tư trong đó Nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện dự án đầu tư thông qua hình thức đầu tư thành lập Công ty 100 vốn nước ngoài tại Việt Nam, trong đó các địa điểm đầu tư ...

Read More »