Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động (page 2)

Lao Động

Tư Vấn Pháp Luật Lao Động

Thời gian cho thuê lại lao động

Thời gian cho thuê lại lao động tối đa là bao lâu? Trả lời: Điều 54 Luật lao động quy định: Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động. Thời hạn cho thuê lại lao động tối ...

Read More »

Cho thuê lại lao động

Có được cho thuê lại lao động cho người sử dụng lao động khác? Trả lời: Căn cứ Điều 53 Luật lao động về Cho thuê lại lao động thì: Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi hợp đồng lao động vô hiệu

Quyền và nghĩa vụ của các bên khi hợp đồng lao động vô hiệu? Trả lời: Điều 52 Luật lao động quy định về Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu, cụ thể: Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần thì xử lý như ...

Read More »

Hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng lao động vô hiệu khi nào? Trả lời: Điều 50 Luật lao động quy định về Hợp đồng lao động vô hiệu như sau: Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Toàn bộ nội dung của hợp ...

Read More »

Chế độ bảo hiểm khi ra nước ngoài định cư

Chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng ra nước ngoài để định cư ? Trả lời : Điều 65 Luật BHXH quy định về Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người đang hưởng lương ...

Read More »

Các trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hằng tháng

Các trường hợp tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội hằng tháng? Trả lời: Điều 64 Luật BHXH quy định về Tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng như sau: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội ...

Read More »

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội Trả lời: Điều 63 Luật BHXH quy định về Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội như sau: Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng ...

Read More »

Mức lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần

Mức lương để tính lương hưu, trợ cấp một lần? Trả lời: Điều 62 Luật BHXH quy định về Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau: Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ ...

Read More »

Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội? Trả lời: Điều 61 Luật BHXH quy định về Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như sau: Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định ...

Read More »

Điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần? Trả lời: Điều 60 Luật BHXH quy định về Bảo hiểm xã hội một lần như sau: Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo ...

Read More »