Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động (page 3)

Lao Động

Tư Vấn Pháp Luật Lao Động

Thời điểm hưởng lương hưu

Thời điểm người tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu: Trả lời: Điều 59 Luật BHXH quy định về Thời điểm hưởng lương hưu như sau: Đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại các điểm a, b, c, ...

Read More »

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Người lao động có thể nhận trợ cấp một lần khi nghỉ hưu hay không? Trả lời: Điều 58 Luật BHXH quy định về Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau: Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng ...

Read More »

Mức lương hưu hằng tháng

Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được hưởng mức lương hưu hằng tháng là bao nhiêu? Trả lời Điều 56 Luật BHXH quy định Mức lương hưu hằng tháng như sau: Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng ...

Read More »

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động Trả lời: Điều 55 Luật BHXH quy định về Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và ...

Read More »

Điều kiện hưởng lương hưu

Điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội? Trả lời: Điều 54 Luật BHXH 2014 quy đinh về Điều kiện hưởng lương hưu như sau: Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều ...

Read More »

Quy định về phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động

Quy định về phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động Trả lời: Điều 52 Luật BHXH quy định về Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật như sau: Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật do tai ...

Read More »

Trợ cấp khi chết do tai nạn lao động

Anh trai tôi có làm việc cho một công ty sản xuất gang thép. Khi đang làm việc thfi công ty bị cháy đường dây điện và anh tôi bị chết do điện giật. Gia đình tôi có được hưởng trợ cấp hay không? Nếu có mức trợ cấp gia ...

Read More »

Trợ cấp hằng tháng khi suy giảm khả năng lao động

Bố tôi bị suy giảm khả năng lao động 32 %. Bố tôi có được hưởng trợ cấp suy giảm lao động hàng tháng hay không. Mức trợ cấp là bao nhiêu? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ quy định ...

Read More »

Trợ cấp một lần khi suy giảm khả năng lao động

Tôi bị suy giảm khả năng lao động 26% do tai nạn lao động. Tôi có được hưởng chợ cấp suy giảm khả năng lao động một lần hay không: Chào bạn! Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Điều 46 Luật BHXH vê Trợ cấp ...

Read More »

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp? Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 44  Luật BHXH về Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp thì: Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: Bị bệnh thuộc ...

Read More »