Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp (page 2)

Tổng Hợp

Hồ sơ đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Khi đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương cần những giấy tờ gì? Trả lời: Điều 7 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về Giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương ...

Read More »

Thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú

Thủ tục, hồ sơ đăng ký hộ khẩu thường trú? Trả lời: Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định về Hồ sơ đăng ký thường trú như sau: Hồ sơ đăng ký thường trú, bao gồm: a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; b) Bản khai nhân khẩu ...

Read More »

Điều kiện tạm trú được đăng ký thường trú

Tôi làm việc cho một công ty vận tải tại Hải Phòng, tôi đã đăng ký tạm trú tại Hải Phòng được 8 năm. Hiện tại tôi đã mua được một căn nhà tại Hải Phòng. Tôi có được đăng ký thường trú tại Hải Phòng được hay không? Trả ...

Read More »

Thời hạn đăng ký thường trú

Trước đây Gia đình tôi có mua một mảnh đất ở Bình Dương, năm 2015 gia đình tôi đã xây nhà trên mảnh đất đó và cả gia đình tôi đã chuyển vào Bình Dương sinh sống. Tôi muốn hỏi thời hạn gia đình tôi phải đăng ký thường trú ...

Read More »

Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Những giấy tờ, tài liệu nào cá nhân có thể sử dụng để chứng minh chỗ ở hợp pháp? Trả lời: Căn cứ quy định tại Điều 6 Nghị định 31/2014 quy định về Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp như sau: Giấy tờ, tài liệu ...

Read More »

Nơi cư trú của công dân

Nơi cư trú là nơi thường trú hay nơi tạm trú của công dân? Trả lời: Căn cứ Luật cư trú và nghị định 31/2014/NĐ- CP quy định về Nơi cư trú của công dân cụ thể: Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm ...

Read More »

Những khoản thu nhập nào được miễn thuế TNDN

Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp phải đóng thuế TNDN. Theo quy định của pháp luật thì có những khoản thu nhập của doanh nghiệp được miễn đóng thuế. Cho em hỏi đó là những khoản thu nhập nào? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả ...

Read More »

Quy định về người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, những người nào phải nộp thuế TNDN? Trả lời: Căn cứ Ðiều 2 Luật thuế TNDN 2008 quy định về người nộp thuế TNDN như sau: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh ...

Read More »

Con ốm được nghỉ bao lâu

Con trai em được 12 tháng tuổi, hiện con em đang bị sốt. Em có được nghỉ chế độ để chăm sóc con không? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả lời về câu hỏi của bạn như sau: Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật BHXH 2014 về ...

Read More »

Khởi kiện khi không biết trụ sở của bị đơn

Công ty của em có ký hợp đồng mua bán hàng hóa với Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Phú Thành. Đến thời hạn giao hàng trong hợp thì Công ty Phú Thành không giao đủ số lượng mà hai bên đã thỏa thuận, việc này dẫn đến Công ...

Read More »