Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn giấy phép

Tư vấn giấy phép

Tư vấn giấy phép

công ty luật tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

chứng thực hợp đồng đổi nhà ở

công ty luật tư vấn thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản bao gồm: Đơn thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản; Bản sao hợp lệ Giấy chứng ...

Read More »

công ty luật tư vấn thủ tục mở phòng khám cho doanh nghiệp nước ngoài tại VN

văn phòng luật sư tư vấn thủ tục mở phòng khám cho doanh nghiệp nước ngoài tại VN I. Cơ sở pháp lý: 1, Thông tư Số:  41/2011/TT-BYT Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám ...

Read More »

văn phòng công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

văn phòng công ty luật tư vấn thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài I. Cơ sở pháp lý – Nghị định số 102/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại ...

Read More »

Công ty luật tư vấn thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa da liễu

Văn phòng luật sư ngô gia xin được tư vấn thủ tục xin cấp phép hoạt động phòng khám đa khoa da liễu như sau: Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ...

Read More »

Công ty luật tư vấn giấy phép lao động

công ty luật ở hà nội

Công ty Luật Ngô Gia cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép lao động cho các khách hàng là doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu sử dụng lao động với nội dung như sau: I . Tiếp nhận thông tin xin giấy phép lao động từ khách ...

Read More »