Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Đòi lại máy tính bị lấy trộm

Tôi xin được công ty luật Ngô Gia tư vấn. Tôi có bị trộm lấy một chiếc máy tính Lenovo, sau khi đi rất nhiều quán mua bán máy tính cũ thì tôi thấy chiếc máy tính của tôi được bày bán tại một cửa hàng máy tính cũ ở ...

Read More »

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng? Trả lời: Điều 429 Luật dân sự quy định về Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng như sau: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền ...

Read More »

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các bên trong hợp đồng có Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi nào? Trả lời: Điều 428 Luật dân sự quy định về Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, cụ thể: Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải ...

Read More »

Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng

Giải quyết khi hợp đồng dân sự đã giao kết bị hủy bỏ? Trả lời: Điều 427 Luật dân sự quy định về Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng như sau: Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao ...

Read More »

Hủy bỏ hợp đồng dân sự

Trường hợp nào thì một bên trong hợp đồng có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại? Trả lời: Điều 423 Luật dân sự quy định Hủy bỏ hợp đồng như sau: Một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường ...

Read More »

Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng dân sự chấm dứt khi nào? Trả lời: Điều 422 Luật dân sự quy định về Chấm dứt hợp đồng như sau: Hợp đồng chấm dứt trong trường hợp sau đây: Hợp đồng đã được hoàn thành; Theo thỏa thuận của các bên; Cá nhân giao kết hợp ...

Read More »

Bồi thường thiệt hại về tinh thần

Các bên trong hợp đồng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần hay không? Trả lời: Điều 419 Luật dân sự quy định về Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng, cụ thể: Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ ...

Read More »