Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 10)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Tranh tụng là gì

tranh tụng là gì

Khái niệm tranh tụng là gì ? Khái niệm tranh tụng được biết đến ngay từ những thời đại xa xưa của xã hội loài người. Loại tố tụng này đã được áp dụng từ thời kỳ Hy lạp cổ đại. Ở thời đấy, nguyên cáo bị cáo đã được ...

Read More »

Địa vị pháp lý của chấp hành viên thể hiện thông qua các quy định pháp luật

chấp hành viên

Địa vị pháp lý của chấp hành viên thể hiện thông qua các quy định về trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định: – Nhiệm vụ, quyền hạn của CHV thể hiện qua trình tự thủ tục THA ở giai đoạn đương sự tự nguyện THA. ...

Read More »

Địa vị pháp lý của chấp hành viên thể hiện ở nhiệm vụ quyền hạn chung

chấp hành viên

Địa vị pháp lý của chấp hành viên thể hiện ở nhiệm vụ, quyền hạn chung được quy định như sau: “1. Kịp thời tổ chức thi hành vụ việc được phân công; ra các quyết định về thi hành án theo thẩm quyền. 2. Thi hành đúng nội dung ...

Read More »

Địa vị pháp lý của chấp hành viên

chấp hành viên

Địa vị pháp lý của chấp hành viên trong thi hành án dân sự được hiểu là tổng thể các quyền và nghĩa vụ tổ chức thi hành án của chấp hành viên phát sinh trong quá trình thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành, ...

Read More »

Khái niệm chấp hành viên

chấp hành viên

Khái niệm chấp hành viên là gì ? Chấp hành viên là người có nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án và các quyết định khác do pháp luật quy định. Điều 17 Luật thi hành án 2008 quy ...

Read More »

Thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị tái thẩm

kháng nghị tái thẩm

* Thay đổi, bổ sung, rút quyết định kháng nghị tái thẩm Theo các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự thì người kháng nghị tái thẩm có quyền thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị nếu chư hết thời hạn kháng nghị, có quyền rút một ...

Read More »

Kháng nghị tái thẩm

kháng nghị tái thẩm

Chủ thể kháng nghị theo thủ tục tái thẩm cũng giống với thủ tục giám đốc thẩm.(Điều 307 BLTTDS). Chủ thể có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm được quy định tại Điều 307 BLTTDS. Theo đó, chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện ...

Read More »

Tái thẩm là gì

tái thẩm là gì

Khái niệm tái thẩm là gì ? Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà ...

Read More »

Phiên tòa giám đốc thẩm

phiên tòa giám đốc thẩm

Phiên tòa giám đốc thẩm được tiến hành như sau: – Thời hạn chuẩn bị: việc xét án tối đa là bốn tháng kể từ ngày nhận được quyết định kháng nghị giám đốc thẩm và hồ sơ vụ án. Trong thời hạn đó Tòa án phải mở phiên tòa ...

Read More »

Thẩm quyền giám đốc thẩm

thẩm quyền giám đốc thẩm

Thẩm quyền giám đốc thẩm được quy định tại điều 291 BLTTDS bao gồm: “ 1. Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh giám đốc thẩm những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án nhân dân cấp huyện bị kháng nghị. 2. ...

Read More »