Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 2)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Phạt vi phạm hợp đồng

Khi ký kết hợp đồng dân sự, các bên có thể thỏa thuận điều khoản về phạt vi phạm khi một trong các bên có hành vi vi phạm hợp đồng được hay không? Trả lời: Điều 418 Luật dân sự quy định về Thỏa thuận phạt vi phạm như ...

Read More »

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của luật dân sự Trả lời: Điều 307 Bộ luật dân sự 2005 quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, ...

Read More »

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự

Người có hành vi vi phạm nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm như thế nào? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Điều 302 Bộ luật dân sự 2005 quy định về trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa ...

Read More »

Hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tôi có nhận sữa chữa đường ống nước cho gia đình nhà hàng xóm. Nhưng khi đang tiến hành công việc thì gia đình tôi có công việc nên phải tạm hoãn công việc lại vài tuần. Tôi có cần được sự đồng ý của gia đình hàng xóm hay ...

Read More »

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ dân sự

Tôi nhận lắp đặt hệ thống điện dân dụng, tôi có thỏa thuận với khách hàng sẽ tiến hành lắp đặt điện cho họ vào ngày 28/2/2016. Nhưng sau đó tôi có việc đột xuất nên muốn tiến hành sớm hơn. Tôi có cần được sự đồng ý của họ ...

Read More »

Địa điểm thực hiện nghĩa vụ dân sự

Khi ký kết hợp đồng, nếu hai bên không có thỏa thuận về địa điểm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thì nghĩa vụ trong hợp đồng được thực hiện tại địa điểm nào? Chào bạn! Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau: Căn ...

Read More »

Quyền sở hữu khi nhặt được vật không xác định được chủ sở hữu

Em có nhặt được một chiếc ví khi đang tham gia giao thông. Khi mở ví ra thfi trong ví có 2 triệu đồng nhưng không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến chủ sở hữu chiếc ví. Như vậy, em có được sở hữu số tiền đã ...

Read More »