Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 20)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Thu thập chứng cứ

thu thập chứng cứ

Thu thập chứng cứ được quy định tại Điều 85 BLTTDS như sau: Điều 85. Thu thập chứng cứ 1. Trong trường hợp xét thấy chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc dân sự chưa đủ cơ sở để giải quyết thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ ...

Read More »

Xác định chứng cứ

xác định chứng cứ

Xác định chứng cứ được quy định tại Điều 83 Bộ luật tố tụng dân sự như sau: Điều 83. Xác định chứng cứ 1. Các tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc ...

Read More »

Nguồn chứng cứ

nguồn chứng cứ

Nguồn chứng cứ gồm những loại theo quy định tại Điều 82 Bộ luật tố tụng dân sự như sau: Điều 82. Nguồn chứng cứ Chứng cứ được thu thập từ các nguồn sau đây: 1. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được. 2. Các vật chứng. 3. Lời khai ...

Read More »

Nghĩa vụ chứng minh

nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng dân sự

Nghĩa vụ chứng minh được Bộ luật tố tụng dân sự quy định tại Điều 79 như sau: Điều 79. Nghĩa vụ chứng minh 1. Đương sự có yêu cầu Toà án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình phải đưa ra chứng cứ để chứng minh cho yêu ...

Read More »

Những trường hợp không được làm người đại diện

người đại diện theo pháp luật

Pháp luật tố tụng dân sự quy định về những trường hợp không được làm người đại diện tại Điều 75 BLTTDS và hướng dẫn của Nghị quyết 03/2012/NQ – HĐTP tại Điều 22 như sau: Điều 75. Những trường hợp không được làm người đại diện 1. Những người sau đây ...

Read More »

Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch

quyền của người phiên dịch

Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch được quy định tại Điều 70 Bộ luật tố tụng dân sự như sau: Điều 70. Quyền và nghĩa vụ của người phiên dịch 1. Người phiên dịch có các quyền, nghĩa vụ sau đây: a) Phải có mặt theo giấy triệu tập của ...

Read More »

Kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng

kế thừa quyền tố tụng

Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng trong tố tụng dân sự được quy định tại Điều 62 Bộ luật tố tụng dân sự như sau: Điều 62. Kế thừa quyền, nghĩa vụ tố tụng 1. Trường hợp đương sự là cá nhân đang tham gia tố tụng chết mà quyền, nghĩa ...

Read More »

Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng

thay đổi người tiến hành tố tụng

Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng được quy định tại Điều 46 BLTTDS và Điều 13 Nghị quyết 03/2012/NQ – HĐTP như sau: Điều 46. Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng Người tiến hành tố tụng ...

Read More »

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chánh án Toà án

nhiệm vụ của chánh án tòa án

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án theo quy định tại Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự có những quyền hạn, nhiệm vụ sau: Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh án Toà án 1. Chánh án Toà án có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: ...

Read More »

Thẩm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

thủ tục hỏi tại phiên tòa

Thẩm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại Điều 34 Bộ luật tố tụng dân sự như sau: Điều 34. Thẩm quyền của Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 1. Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực ...

Read More »