Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 4)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư

luật sư

Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư được quy định tại Điều 6 Luật luật sư 2006 ( SĐ, BS năm 2012) như sau: Điều 6. Nguyên tắc quản lý luật sư và hành nghề luật sư 1. Quản lý luật sư và hành nghề luật sư được thực hiện theo ...

Read More »

Nguyên tắc hành nghề luật sư

luật sư

Nguyên tắc hành nghề luật sư được Luật luật sư 2006 (sửa đổi, bổ sung) 2012 như sau: Điều 5. Nguyên tắc hành nghề luật sư 1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. 2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. 3. Độc lập, trung ...

Read More »

Các trường hợp thỏa thuận trọng tài vô hiệu

trọng tài giải quyết tranh chấp thương mại

Trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên lựa chọn, trong đó bên thứ 3 trung lập(trọng tài viên) sau khi nghe các bên trình bày sẽ ra một quyết định có tính chất bắt buộc đối với các bên tranh chấp. Trường hợp thỏa thuận ...

Read More »

Ưu nhược điểm của thương lượng và hòa giải

hướng dẫn tiến hành hòa giải

Thương lượng và hòa giải là hai phương thức giải quyết tranh chấp trong thương mại không chịu sự ràng buộc bởi bất kì nguyên tắc và quy định nào, kết quả phụ thuộc vào các bên, không được bảo đảm thi hành. 1.Đặc điểm *Thương lượng: -Các bên tranh ...

Read More »

Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện

hợp đồng mua bán điện

Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện được quy định tại Điều 12 Nghị định 137/2013/NĐ-CP như sau: Điều 12. Bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện 1. Bên mua điện là khách hàng sử dụng điện có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ ...

Read More »

Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn

cây trong hành lang

Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn được quy định tại Điều 23 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau: Điều 23. Bồi thường đối với cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không 1. Cây có ...

Read More »

Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn

bồi thường hành lang bảo vệ an toàn

Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở, công trình ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không nhưng nằm giữa hai đường dây dẫn điện trên không điện áp từ 500 kV trở lên được quy định tại Điều 20 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như ...

Read More »

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển

bồi thường thiệt hại hàng hóa hành lý

Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển được quy định tại Điều 166 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Người vận chuyển được hưởng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau: a) Đối với vận chuyển hành khách, ...

Read More »