Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 5)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá hành lý

bồi thường thiệt hại hàng hóa hành lý

Bồi thường thiệt hại đối với hàng hoá, hành lý được quy định tại Điều 161 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Người vận chuyển có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hàng hoá, hành lý ký gửi do sự kiện ...

Read More »

Bồi thường hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

bồi thường hành lang bảo vệ an toàn

Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau: Điều 19. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn ...

Read More »

Quyền của hành khách khi tham gia dịch vụ hàng không

quyền hành khách hàng không

Điều 147. Quyền của hành khách hàng không 1. Được thông báo bằng văn bản về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển áp dụng đối với trường hợp hành khách bị chết, bị thương, hành lý bị hư hỏng, mất và vận chuyển chậm. ...

Read More »

Bồi thường hỗ trợ đối với nhà ở công trình trong hành lang bảo vệ an toàn

bồi thường hành lang bảo vệ an toàn

Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được quy định tại Điều 18 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau: Điều 18. Bồi thường, hỗ trợ đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo ...

Read More »

Trách nhiệm điều tra sự cố tai nạn tàu bay

sự cố tàu bay máy bay

Trách nhiệm điều tra sự cố, tai nạn tàu bay được quy định tại Điều 106 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Khi xảy ra sự cố tàu bay trong lãnh thổ Việt Nam hoặc vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý thì tuỳ theo tính ...

Read More »

Biển báo và tín hiệu

bien-bao

Biển báo, tín hiệu được quy định tại Điều 16 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau: Điều 16. Biển báo, tín hiệu 1. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp phải đặt biển cấm, biển báo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. 2. Các cột ...

Read More »

Yêu cầu đối với tàu bay và tổ bay khi hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam

an ninh hàng không

Yêu cầu đối với tàu bay và tổ bay khi hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 84 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Khi hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam, tàu bay phải thực hiện các quy định sau đây: a) ...

Read More »

Quyền của người chỉ huy tàu bay

an ninh hàng không

Quyền của người chỉ huy tàu bay được quy định tại Điều 75 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Quyết định và chịu trách nhiệm về việc cất cánh, hạ cánh, huỷ bỏ chuyến bay, quay trở lại nơi cất cánh hoặc hạ cánh khẩn cấp. 2. Không ...

Read More »

Bắt giữ tàu bay

cảng hàng không

Bắt giữ tàu bay được quy định tại Điều 44 Luật hàng không dân dụng Việt Nam: 1. Bắt giữ tàu bay là biện pháp mà Toà án áp dụng đối với tàu bay vì lợi ích của chủ nợ, chủ sở hữu, người thứ ba ở mặt đất bị ...

Read More »

Tạm giữ tàu bay

cảng hàng không

Tạm giữ tàu bay được quy định tại Điều 43 Luật hành không dân dụng Việt Nam: 1. Tàu bay có thể bị tạm giữ khi xảy ra các trường hợp sau đây: a) Vi phạm chủ quyền và an ninh quốc gia của Việt Nam. b) Không khắc phục ...

Read More »