Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự (page 51)

Tư vấn luật dân sự

luatngogia.net Tư vấn luật dân sự

Tư vấn quy định hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần

hợp đồng vô hiệu từng phần

Hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần có nghĩa là khi giao kết hợp đồng không phải tất cả các điều khoản giao kết trong hợp đồng đều có giá trị pháp luật. Một trong số các điều khoản của hợp đồng có thể bị vô hiệu vì nhiều ...

Read More »

Quy định về chơi hụi, họ, phường

các vấn đề về chơi hụi họ phường

Điều 479 của Bộ luật dân sự năm 2005 quy định về họ, hụi, biêu, phường như sau: “1. Họ, hụi, biêu, phường (sau đây gọi là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp ...

Read More »

Tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng – Là một trong những chế định quan trọng của Bộ luật dân sự 2005 nhằm bảo vê quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm hại trong trường hợp các bên không xác lập hợp đồng. Luatngogia.net ...

Read More »

Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng

di chúc miệng là gì

 Di chúc miệng –  Là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết nhưng không được lập thành văn bản. Do tính chất không được lưu trữ bằng công cụ ghi chép nên pháp luật dành một số ...

Read More »

Một số điều cần lưu ý đối với biện pháp bảo đảm cầm cố

biện pháp bảo đảm cầm cố

Điều 326 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định “Cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc sở hữu của mình cho bên kia để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự”. Tuy nhiên, thực tế có nhiều vụ việc tranh chấp liên quan tới ...

Read More »

Thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà

công chứng là gì

 Để đảm bảo tính pháp lý cũng như tính an toàn trong việc sở hữu nhà thuê , chung cư , cao ốc . Cũng như tránh rủi ro , tranh chấp các tài sản mà quý vị đang thuê , các cá nhân cũng như tổ chức thường  chọn ...

Read More »