Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

ngogia

Công ty Ngô Gia tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại như sau: 1.Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ Theo Điều 76, Luật sở hữu trí tuệ 2005, quy định về Điều kiện chung đối với tên thương mại được ...

Read More »

Công ty tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

ngogia

Công ty chúng tôi xin được tư vấn quý khách như sau: 1 . Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho ...

Read More »

Công ty tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm

ngogia

1 . Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm gồm : Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng ...

Read More »