Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ

Công ty luật tư vấn đăng ký bảo hộ tên thương mại

công ty luật ở hà nội

Công ty Luật Ngô Gia tư vấn về thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại như sau: 1.Điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ Theo Điều 76, Luật sở hữu trí tuệ 2005, quy định về Điều kiện chung đối với tên thương mại ...

Read More »

Công ty luật tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm

công ty luật ở hà nội

Văn phòng luật sư chúng tôi xin được tư vấn quý khách như sau: 1 . Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ bản quyền phần mềm Tiếp nhận Giấy chứng nhận Đăng ký bản quyền tác giả Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần ...

Read More »

Công ty luật tư vấn dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm

công ty luật ở hà nội

1 . Dịch vụ tư vấn đăng ký bản quyền tác giả tác phẩm gồm : Tư vấn về thủ tục, thời gian, các giấy tờ cần thiết cho việc đăng ký Bản quyền tác giả Soạn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả; cung cấp Quý khách hàng ...

Read More »

Công ty luật tư vấn đăng ký nhãn hiệu (logo) độc quyền

công ty luật ở hà nội

Luật Ngô Gia cung cấp dịch vụ đăng ký logo độc quyền như sau: 1 . Tư vấn đăng ký logo độc quyền Tư vấn phân nhóm lĩnh vực bảo hộ độc quyền logo thương hiệu theo Bảng phân loại Nice IX của Quốc Tế. Tư vấn mô tả logo ...

Read More »