Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng

Người đang được giáo dục tại trường giáo dưỡng có được chấm dứt giáo dục trước thời hạn?

Trả lời:

Điều 97 Luật hình sự 2015 quy định về Chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng như sau:

Nếu người được giáo dục tại trường giáo dưỡng đã chấp hành một phần hai thời hạn, có nhiều tiến bộ, thì theo đề nghị của trường giáo dưỡng được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục, Tòa án có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại trường giáo dưỡng.

Trân trọng./.