Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Có được đăng ký kết hôn khi bố mẹ không đồng ý

Có được đăng ký kết hôn khi bố mẹ không đồng ý

Em năm nay 23 tuổi, bạn trai em 27 tuổi, chúng em đã yêu nhau được 4 năm. Hiện tại em và bạn trai em muốn kết hôn nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý vì nhà em với nhà người yêu em có họ hàng rất xa với nhau. Luật sư cho em hỏi nếu em và người yêu em tự ý đi đăng ký kết hôn có được không. Nếu bố mẹ hai bên vẫn không đồng ý thì việc kết hôn của chúng em có trái pháp luật không. Em xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân & Gia đình 2014 quy định về điều kiện kết hôn như sau:

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
  2. a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
  3. b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
  4. c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
  5. d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Hiện tại, bạn và người yêu bạn đều đủ độ tuổi kết hôn, không bị mất năng lực hành vi dân sự và hai người cũng tự nguyện quyết định kết hôn với nhau. Mặc dù, bạn và người yêu bạn có họ hàng xa nhưng không phải trong phạm vi ba đời theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nên hai bạn có đủ điều kiện để kết hôn. Như vậy, hai bạn hoàn toàn có thể đi đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã nơi một trong hai bạn cư trú mà không có bất kỳ các nhân nào có thể ngăn cản việc hai bạn kết hôn với nhau. Sau khi hai bạn đã đăng ký kết hôn thì trước pháp luật hai bạn được công nhận là vợ chồng hợp pháp.

Chúc hai bạn thành công!