Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Con ốm được nghỉ bao lâu

Con ốm được nghỉ bao lâu

Con trai em được 12 tháng tuổi, hiện con em đang bị sốt. Em có được nghỉ chế độ để chăm sóc con không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời về câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 27 Luật BHXH 2014 về thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau thì:

  1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
  2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, con bạn mới 12 tháng tuổi nên bạn có thể được nghỉ tối đã là 20 ngày làm việc trong một năm để chăm sóc con.

Trân trọng./.