Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Đất Đai / Đất đang có tranh chấp có được bán

Đất đang có tranh chấp có được bán

Gia đình tôi có hai chị em, chị gái tôi đã đi lấy chồng. Mẹ tôi mất năm 2012, bố tôi mất năm 2014. Trước khi chết bố mẹ tôi có làm di chúc cho chị gái tôi 100m2 đất, tôi 200m2. Hiện nay, tôi muốn bán mảnh đất tôi được thừa kế đó đi để mua một căn nhà khác trên thành phố. Nhưng mảnh đất 200m2 tôi được thừa kế đang có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất với gia đình nhà hàng xóm. Vậy, tôi có được bán mảnh đất đó không. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 188 Luật đất đai 2013 có đưa ra quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, cụ thể:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Do mảnh đất của bạn đan có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất với gia đình hàng xóm nên mảnh đất đó không đủ điều kiện “ đất không có tranh chấp” được quy định tại điểm b điều 188 Luật đất đai. Như vậy, bạn phải đợi khi có kết quả giải quyết tranh chấp đối với mảnh đất trên bạn mới có quyền thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Chúc bạn thành công!