Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Giao hàng không đúng mẫu mã

Giao hàng không đúng mẫu mã

Em có đặt mua một chiếc áo trên mạng nhưng khi giao hàng họ giao không đúng màu sắc mà em đã chọn. Vậy em có thể không nhận chiếc áo đó hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 39 Luật thương mại có quy định về hàng hoá không phù hợp với hợp đồng:

  1. Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  2. a) Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;
  3. b) Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;
  4. c) Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;
  5. d) Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.
  6. Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, khi bên bán hàng giao sản phẩm không đúng với mẫu mã bạn đã chọn thì bạn có quyền từ chối nhận hàng hóa đó.

Trân trọng./.