Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Hình phạt đối với pháp nhân thương mại

Những hình phạt nào có thể được áp dụng khi pháp nhân thương mại phạm tội?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại các Điều 77, Điều 78, Điều 79, Điều 80, Điều 81 thì khi pháp nhân thương mại phạm tội, pháp nhân đó có thể bị áp dụng một số hình phạt như phạt tiền; đình chỉ hoạt động có thời hạn; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trọng một số lĩnh vực; cấm huy động vốn.

Trân trọng./.