Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá

Tôi có đặt hàng mua một chiếc áo qua mạng, sau đó tôi đã chuyển tiền cho bên bán. Như vậy, tôi và bên bán có xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 24 luật thương mại về hình thức hợp đồng mua bán hàng hoá thì:

  1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.
  2. Đối với các loại hợp đồng mua bán hàng hoá mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó.

Bạn đã đặt hàng qua mạng và đã thanh toán tiền cho bên bán hàng, trường hợp của bạn cũng không thuộc loại hợp đồng phải lập thành văn bản như vậy bạn và bên bán đã có hành vi xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa.

Trân trọng./.