Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Hình thức phạt tiền được áp dụng khi nào

Hình thức phạt tiền được áp dụng khi nào

Hình thức phạt tiền được áp dụng khi nào?

Trả lời:

Điều 99 Luật hình sự quy định về Phạt tiền như sau:

Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, nếu người đó có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Mức tiền phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội không quá một phần hai mức tiền phạt mà điều luật quy định.