Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh bao gồm những giấy tờ nào?

Trả lời:

Điều 21 Luật doanh nghiệp quy định về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Điều lệ công ty.
  3. Danh sách thành viên.
  4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
  5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trân trọng./.