Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

Tôi muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì?

Trả lời:

Điều 20 Luật doanh nghiệp Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
  2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trân trọng./.