Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ / Hướng dẫn công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom

Hướng dẫn công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom

Nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng nhận được công văn yêu cầu từ Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc giải trình chậm đăng ký giao dịch chứng khoán và nguyên nhân hay lý do không hoàn thành nghĩa vụ đăng ký chứng khoán, Chúng tôi cung cấp các biểu mẫu văn bản giải trình (trong file đính kèm – có thể download tại đây), quý doanh nghiệp có thể dùng tham khảo và làm mẫu viết giải trình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng hỗ trợ quy trình và đưa ra khuyến nghị giúp doanh nghiệp hiểu và nắm bắt được quy trình và hoàn thiện thủ tục. 

Mọi thắc mắc về biểu mẫu và cần sự hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể, quý công ty có thể

Liên hệ: Mr Định (0162.920.1076)

công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom Tư vấn viết công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom Dịch vụ tư vấn soạn công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom hỗ trợ soạn thảo công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom hướng dẫn làm công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom Mẫu công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom biểu mẫu công văn giải trình cách làm công văn giải trình cách viết công văn giải trình nội dung công văn giải trình tải mẫu công văn giải trình xin mẫu công văn giải trình download mẫu công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom sàn upcom sàn giao dịch chứng khoán upcom upcom truc tuyen sàn chứng khoán upcom công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch upcom công văn giải trình chậm đăng ký giao dịch upcom công văn giải trình chưa đăng ký giao dịch chứng khoán công văn giải trình chậm đăng ký giao dịch chứng khoán công văn giải trình chưa đăng ký hệ thống upcom công văn giải trình chậm đăng ký hệ thống upcom đăng ký giao dịch upcom thủ tục hồ sơ trên quy trình sàn bảng biên độ gio dich cua chế cách cổ phiếu là gì giờ thời gian đến mấy san ha noi hệ thống chứng khoán chung khoan sở la gi lô lẻ như thế nào hà nội co phieu phí bang giá phương thức trực tuyến thỏa thuận

Thông tư 180 năm 2015 của Bộ tài chính ban hành nhằm hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết qui định các đối tượng là công ty đại chúng (chào bán ra công chúng và cổ phần hóa trở thành công ty đại chúng) ; công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết (hoặc chưa đủ điều kiện niêm yết) phải đăng ký giao dịch upcom có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 và cho đến nay những trướng hợp công ty đại chúng đã chưa hoàn thành đủ nghĩa vụ về đăng ký giao dịch hay công bố thông tin.

Thời hạn đăng ký giao dịch chứng khoán:

– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty nhận được chứng nhận trở thành công ty đại chúng của UBCK, công ty phải đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung.
– Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng, đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung.
– Đối với công ty trở thành đại chúng trước thời điểm hiệu lực thông tư (01/01/2016), công ty có thời hạn 1 năm kể từ ngày hiệu lực thông tư ban hành (đến 31/12/2016) công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường tập trung.

Chính phủ cũng đã ban hành nghị định 145/2016 bổ sung nghị định 108/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đã ban hành qui định mức phạt cụ thể đối với những công ty đại chúng chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom như sau:

– Phạt 10 – 30 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trong vòng 1 tháng
– Phạt 30 – 70 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trong vòng 1 – 3 tháng
– Phạt 70 – 100 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trong vòng 3 – 6 tháng
– Phạt 100 – 200 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trong vòng 6 – 9 tháng
– Phạt 200 – 300 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trong vòng 9 – 12 tháng
– Phạt 300 – 400 triệu khi chậm đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống Upcom quá hạn trên 12 tháng