Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự / Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ

Tôi có thuê một tổ thợ để tiến hành xây bể bơi cho gia đình tôi, khi họ đang thực hiện dở công việc thì họ bỏ giữa chừng. Tôi đã liên lạc lại để yêu cầu họ tiếp tục thực hiện công việc. Họ có hẹn 1 tuần sau sẽ tiếp tục công việc nhưng quá một tuần họ vẫn không đến làm. Tôi có thể hủy hợp đồng đã ký với họ để thuê bên khác được không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 424 Luật dân sự quy định về Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ, cụ thể:

  1. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trong một thời hạn hợp lý nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện thì bên có quyền có thể hủy bỏ hợp đồng.
  2. Trường hợp do tính chất của hợp đồng hoặc do ý chí của các bên, hợp đồng sẽ không đạt được mục đích nếu không được thực hiện trong thời hạn nhất định mà hết thời hạn đó bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên kia có quyền hủy bỏ hợp đồng mà không phải tuân theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy, bạn có thể thông báo cho bên kia về việc hủy bỏ hợp đồng và thuê một bên khác để tiếp tục thực hiện công việc cho bạn.

Trân trọng./.