Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hôn Nhân & Gia Đình / Ly hôn với người mất tích

Ly hôn với người mất tích

Kính chào công ty luật Ngô Gia, tôi có trường hợp sau cần được tư vấn.

Hai vợ chồng tôi cưới nhau năm 2012 và đã có một con được 2 tuổi. Sau khi sinh, vợ tôi có dấu hiệu tâm thần nhẹ, hay có những hành động kỳ lạ. Ngày 12/10/2015 cô ý đã đi đâu không rõ, gia đình tôi đã tìm kiếm khắp nơi mà chưa có kết quả. Hiện tại tôi muốn ly hôn để lấy người khác thì có được không. Tôi phải làm những thủ tục gì. Tôi xin cảm ơn.

Chào bạn, Công ty luật Ngô Gia xin tư vấn về trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Luật dân sự 2015, cụ thể:

Điều 68. Tuyên bố mất tích

  1. Khi một người biệt tích 02 năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án có thể tuyên bố người đó mất tích.

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

  1. Trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tuyên bố mất tích xin ly hôn thì Tòa án giải quyết cho ly hôn theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  2. Quyết định của Tòa án tuyên bố một người mất tích phải được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người bị tuyên bố mất tích để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch.”

Như vậy, tính đến thời hết ngày 12/10/2017 mà vợ bạn vẫn không có tung tích gì thì bạn có thể làm đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố vợ bạn là mất tích sau đó bạn tiến hành thù tục ly hôn. Chúc bạn thành công!