Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Những khoản thu nhập nào được miễn thuế TNDN

Những khoản thu nhập nào được miễn thuế TNDN

Khi doanh nghiệp kinh doanh có lãi thì doanh nghiệp phải đóng thuế TNDN. Theo quy định của pháp luật thì có những khoản thu nhập của doanh nghiệp được miễn đóng thuế. Cho em hỏi đó là những khoản thu nhập nào?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời về câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Ðiều 4 Luật thuế TNDN 2008 quy định về thu nhập được miễn thuế thì những khoàn thu nhập sau được miễn thuế:

  1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.
  2. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp.
  3. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.
  4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Chính phủ quy định tiêu chí, điều kiện xác định doanh nghiệp dành riêng cho lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV.
  5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội.
  6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật này.
  7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.

Như vậy, nếu như doanh nghiệp có thu nhập thuộc một trong những nguồn thu nhập trên thì khoản thu nhập này được miễn thuế.

Trân trọng./.