Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi

Tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi đang chấp hành phạt tù?

Trả lời:

Điều 106 Luật hình sự 2015 quy định Tha tù trước hạn có điều kiện như sau:

  1. Người dưới 18 tuổi đang chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 66 của Bộ luật này có thể được tha tù trước hạn khi có đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Phạm tội lần đầu;
  3. b) Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt;
  4. c) Đã chấp hành được một phần ba thời hạn phạt tù;
  5. d) Có nơi cư trú rõ ràng.
  6. Việc tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 66 của Bộ luật này.