Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu

Tôi kết hôn với người khác xã nhưng cùng huyện. Hiện tại vợ tôi muốn chuyển hộ khẩu về chung với gia đình tôi thì công an xã tôi yêu cầu có giấy chuyển hộ khẩu. Vậy tôi xin giấy chuyển khẩu ở đâu và cần những hồ sơ gì?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 8 Thông tư 35/2014/TT- BCA quy định về Giấy chuyển hộ khẩu như sau:

 1. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu
 2. a) Trưởng Công an xã, thị trấn có thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh;
 3. b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy chuyển hộ khẩu, bao gồm:
 5. a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;
 6. b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
 7. Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân. Trường hợp chuyển cả hộ thì ghi rõ vào giấy chuyển hộ khẩu và sổ hộ khẩu là chuyển đi cả hộ để cơ quan Công an nơi chuyển đến thu sổ hộ khẩu cũ khi cấp sổ hộ khẩu mới. Trường hợp chuyển một người hoặc một số người trong hộ thì ghi rõ vào trang điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu những nội dung cơ bản sau: Thông tin người chuyển đi, thời gian cấp giấy chuyển hộ khẩu, địa chỉ nơi chuyển đến.
 8. Nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan Công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.
 9. Các trường hợp không cấp giấy chuyển hộ khẩu
 10. a) Các trường hợp thuộc khoản 6 Điều 28 Luật Cư trú;
 11. b) Các trường hợp tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú theo quy định tại Điều 4 Thông tư này (trừ trường hợp đã được cơ quan áp dụng các biện pháp hạn chế quyền tự do cư trú đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản).

Trân trọng./.