Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn đầu tư / Thành lập công ty bảo hiểm

Thành lập công ty bảo hiểm

Hiện nay có rất nhiều ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm. Như sự kiện Techcombank thành lập 1 công ty bảo hiểm có số vốn điều lệ 1000 tỷ đồng. Vietcombank năm 2008 cũng đã thành lập công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietcombank-Cardif. Năm 2011 thì là Vietinbank thành lập công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Vietinbank Aviva. Việc ngân hàng lấn sân sang kinh doanh bảo hiểm dường như đã là xu thế và sẽ ngày một thời thượng hơn, khi mà với tiềm lực tài chính dồi dào và tỉ lệ lãi cao từ ngành nghề kinh doanh bảo hiểm sẽ ngày 1 thu hút các ngân hàng hơn nữa.

Hồ sơ và thủ tục thành lập công ty bảo hiểm
– Điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm
– Đơn xin cấp phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm
– Danh sách thành viên kèm lý lịch, văn bằng.
– Kế hoạch chi tiết về trích lập dự phòng, nghiệp vụ, vốn đầu tư, khả năng thanh toán… trong năm đầu của doanh nghiệp.
– Bảng thông báo mức vốn, các thành viên góp vốn, tình hình tài chính của từng cá nhân.
– Bảng dự kiến về điều khoản, biểu phí, hoa hồng…

thành lập công ty bảo hiểm thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ thủ tục thành lập công ty bảo hiểm
Vốn điều lệ thành lập công ty bảo hiểm là bao nhiêu và có quy định vốn pháp định thành lập công ty bảo hiểm không
Nghị định 73/2016/NĐ-CP đã quy định chi tiết hơn và sửa đổi cũng như bổ sung thêm các quy định đối với luật kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh bao hiểm là ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định, vậy nên vốn điều lệ để thành lập công ty bảo hiểm cần phải lớn hơn hoặc bằng số vốn pháp định đó.
– bảo hiểm sức khỏe: 300 tỷ.
– tái bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm phi nhân thọ vốn pháp định là: 400 tỷ
– bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe: 700 tỷ.
– công ty thực hiện cả 3 loại hình kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe thì vốn pháp định sẽ là: 1100 tỷ.

Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ
– có số vốn điều lệ lớn hơn hoặc bằng số vốn pháp định đã quy định
– có hồ sơ xin hoạt động và cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.
– chủ doanh nghiệp đảm bảo về chuyên môn, năng lực điều hành và nắm rõ nghiệp vụ bảo hiểm.
– các thành viên góp vốn thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ phải đảm bảo điều kiện theo điều 6 nghị định số 45 ngày 25-3-2007

Để hoạt động kinh doanh bảo hiểm có hiệu quả thì doanh nghiệp khi thành lập cần lưu ý tránh các rủi ro khi thành lập công ty bảo hiểm sau:
– Rủi ro về vốn: luật doanh nghiệp 2014 đã quy định doanh nghiệp không cần chứng minh số vốn khi thành lập, dẫn đến có thể xảy ra tình trạng số vốn điều lệ thực tế thấp hơn số vốn pháp định yêu cầu, từ đó khó đảm bảo được hoạt động kinh doanh bảo hiểm nếu xảy ra biến cố.
– Rủi ro khi người mua bảo hiểm tìm cách kiếm tiền đền bù bảo hiểm bằng mọi giá. Ở những nước phát triển đã có rất nhiều tình trạng mà người mua bảo hiểm lợi dụng kẽ hỡ cũng như móc nối với các nhân viên bảo hiểm để lừa dối doanh nghiệp. Có rất nhiều bộ phim phản ánh tình trạng trực lợi từ mua bảo hiểm.
– Rủi ro từ các đại lý bảo hiểm: nhiều đại lý bảo hiểm mải chạy theo doanh số mà làm sai trình tự bảo hiểm, dẫn đến khả năng tranh chấp giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Ở VN hiện nay phần lớn những nhân viên bán bảo hiểm là những sinh viên, người về hưu và bà nội trợ có kiến thức khiêm tốn về bảo hiểm. Nên việc làm sai quy trình cũng như sai xót trong hợp đồng bảo hiểm.

Song song với ngành kinh doanh bảo hiểm đang trở nên hot thì cũng kéo theo nhu cầu thành lập công ty môi giới bảo hiểm

điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm rủi ro khi thành lập công ty bảo hiểm
Điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm:
– Các quy định về thành viên cổ đông theo khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
– Mức điều lệ phải lớn hơn hoặc bằng 4 tỷ.
– Người quản lý phải đảm bảo về chuyên môn, kiến thức quản lý và nghiệp vụ
– Số tiền góp vốn phải hợp pháp.
– Nộp bộ tài chính về số vốn điều lệ đã đóng vào tài khoản phong tỏa trong 6 tháng đầu.
– Các chức danh quản trị, điều hành như Tổng giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, chuyên gia tính toán (bảo hiểm nhân thọ), Trưởng bộ phận khai thác, giám định, bồi thường, Trưởng bộ phận đầu tư, Chuyên gia tính toán dự phòng và biên khả năng thanh toán (bảo hiểm phi nhân thọ) đáp ứng điều kiện theo quy định tại thông tư 155/2007/TT-BTC và thông tư 86/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung thông tư số 155/2007/TT-BTC
– Đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin đối với hoạt động nghiệp vụ, kế toán-tài chính, đầu tư, cán bộ thông tin và đáp ứng các điều kiện về cơ sở hạ tầng.

Thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm
Không giống như các doanh nghiệp thông thường, thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm sẽ được thực hiện tại BTC
– Giấy chứng minh năng lực tài chính
– Thực hiện chứng minh năng lực tài chính trong 6 tháng.
– Chúng minh nhân lực, nghiệp vụ, điều kiện cơ sở vật chất

và hồ sơ thành lập công ty môi giới bảo hiểm.

vốn pháp định thành lập công ty bảo hiểm vốn điều lệ thành lập công ty bảo hiểm thủ tục thành lập công ty môi giới bảo hiểm điều kiện thành lập công ty môi giới bảo hiểm