Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Thời hạn đăng ký thường trú

Thời hạn đăng ký thường trú

Trước đây Gia đình tôi có mua một mảnh đất ở Bình Dương, năm 2015 gia đình tôi đã xây nhà trên mảnh đất đó và cả gia đình tôi đã chuyển vào Bình Dương sinh sống. Tôi muốn hỏi thời hạn gia đình tôi phải đăng ký thường trú tại Bình Dương là bao lâu?

Trả lời:

Điều 7 Nghị định 31/2014/NĐ- CP quy định về Thời hạn đăng ký thường trú như sau:

  1. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới và có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì người thay đổi chỗ ở hợp pháp hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.
  2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý của người có sổ hộ khẩu, người được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ của mình hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú.
  3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người giám hộ, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó.

Trân trọng./.