Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Kinh doanh - Thương mại / Thời hạn giao hàng

Thời hạn giao hàng

Tôi có đặt mua một chiếc tivi ở cửa hàng điện tử, họ chỉ nói hàng sắp về nhưng không biết thời gian cụ thể, khi hàng về họ sẽ giao hàng cho tôi ngay chậm nhất là trong vòng 2 tuần. Nếu đợi quá 2 tuần mà họ không giao hàng thì tôi có thể hủy đơn đặt hàng hay không?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 37 Luật thương mại 2005 về Thời hạn giao hàng thì:

  1. Bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thoả thuận trong hợp đồng.
  2. Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước cho bên mua.
  3. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng.

Như vậy, nếu đợi quá lâu mà không giao hàng thì bạn hoàn toàn có quyền hủy đơn hàng do bên bán không giao hàng trong thời hạn thỏa thuận.

Trân trọng./.