Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn luật dân sự / Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng

Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng?

Trả lời:

Điều 429 Luật dân sự quy định về Thời hiệu khởi kiện về hợp đồng như sau:

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Trân trọng./.