Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục mà các doanh nghiệp không muốn thực hiện. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp và lý do mà doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về giải thể doanh nghiệp và thủ tục giải thể doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới nhất.

Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp.

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện giải thể doanh nghiệp: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

tnhh hà giá rẻ hải đà nẵng bình dương phí tphcm gì tiếng anh so sánh phá mất lâu ở đâu vốn đầu nước ngoài cam hướng dẫn ví dụ fdi 2017 2016 phụ lục ii-24 nào mã khái niệm kiểm tra nghiệm la gi nhà 2015 mạng đơn online thơ phạt ra rủi ro đảng uỷ khối 100 tờ yêu 172 2012 95 mtv tuyên bố sao gian hạch kế khoán lập mẹ nên tv bộ phận biểu bày hủy hóa 2018 tải download dân sáp nhập thống kê cp thao trí club m 2 trở lên cty đừng dại hoàn

Quy trình thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

Để giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Người có thẩm quyền thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung sau: Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động; Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp gửi quyết định giải thể và biên bản họp về việc giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

Sau khi nhận được thông báo về việc giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

tnhh hà giá rẻ hải đà nẵng bình dương phí tphcm gì tiếng anh so sánh phá mất lâu ở đâu vốn đầu nước ngoài cam hướng dẫn ví dụ fdi 2017 2016 phụ lục ii-24 nào mã khái niệm kiểm tra nghiệm la gi nhà 2015 mạng đơn online thơ phạt ra rủi ro đảng uỷ khối 100 tờ yêu 172 2012 95 mtv tuyên bố sao gian hạch kế khoán lập mẹ nên tv bộ phận biểu bày hủy hóa 2018 tải download dân sáp nhập thống kê cp thao trí club m 2 trở lên cty đừng dại hoàn

Bước 2: Doanh nghiệp giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp tiến hành giải quyết các khoản nợ của doanh nghiệp. Các khoản  nợ của doanh nghiệp sẽ được thanh toán theo thứ tự: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; Nợ thuế; Các khoản nợ khác.

Bước 3: Gửi hồ sơ đề nghị giải thể doanh nghiệp

Trong  05 ngày làm việc kể từ  ngày thanh toán hết các khoản  nợ của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đề nghị giải thể danh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

– Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý:

– Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

-Trường hợp doanh nghiệp sử dụng con dấu cho công an cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục trả dấu tới cơ quan công an trước khi nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp và quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

DỊCH VỤ  GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật. Luật Ngô Gia xin gửi tới quý doanh nghiệp dịch vụ giải thể doanh nghiệp trọn gói. Doanh nghiệp có nhu cầu giải thể doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn và cung cấp dịch vụ giải thể doanh nghiệp.

0934562586