Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG  KÝ KINH DOANH 

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc của hộ kinh doanh. Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Qua bài viết này, Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định về thay đổi đăng ký kinh doanh, các trường hợp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh danh của doanh nghiệp và thay đổi đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể.

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thay đổi tên doanh nghiệp
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty;
 • Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty;
 • Thay đổi cổ đông, thành viên công ty
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • Thay đổi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngoài thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, khi có sự thay đổi tài khoản ngân hàng, thay đổi số điện thoại, số fax, email, website công ty, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi kinh doanh để cập nhật những thông tin của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn.

0934562586

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG  KÝ KINH DOANH CỦA DOANH  NGHIỆP TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Điều kiện thay đổi tên doanh nghiệp:

Khi thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp cần chú ý chọn tên mới không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã đăng ký trước đó. Tên mới doanh nghiệp không thuộc trường hợp cấm đặt tên theo quy định của luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

Khi thay đổi tên, các công ty cần chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi tên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi tên công ty.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi tên công ty.
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đóng lệ phí đăng công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tên của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc đổi tên, doanh nghiệp thực hiện khắc dấu tròn với tên gọi mới của doanh nghiệp và thực hiện thủ tục thông báo thay đổi mẫu dấu của công ty.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Điều kiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp:

 • Địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp dự định chuyển đến thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích. Không được đặt trụ sở tại tòa nhà chung cư, khu tập thể không được xây dựng với mục đích kinh doanh.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở sang địa chỉ khác quận hoặc khác tỉnh với nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì trước khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp, doanh nghiệp cần làm thủ tục chốt thuế với cơ quan thuế đang quản lý để chuyển thuế sang cơ quan quản lý thuế nơi doanh nghiệp có địa chi trụ sở dự định chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về thay đổi địa chỉ trụ sở chính
 • Điều lệ công ty ( đối với trường hợp chuyển địa chỉ sang tỉnh khác)
 • Danh sách cổ đông/thành viên công ty ( đối với trường hợp chuyển địa chỉ sang tỉnh khác).
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi địa chỉ trụ sở.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
 • Văn bản xác nhận chốt thuế ( trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ khác quận, khác tỉnh với nơi doanh nghiệp đã đăng ký).
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Lưu ý: Đối với trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận khác, tỉnh khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp tiến hành khắc dấu với địa chỉ trụ sở mới và gửi thông báo thay đổi con dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp làm thủ tục phát hành hóa đơn với cơ quan quản lý thuế.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty

Vốn điều lệ là vốn được cổ đông, thành viên công ty góp vào công ty. Khi có sự thay đổi vốn điều lệ như tăng hoặc giảm vốn điều lệ, hoặc có sự thay đổi tỷ lệ góp vốn giữa các cổ đông, thành viên công ty thì doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của cổ đông, thành viên công ty
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn của cổ đông, thành viên công ty.
 • Văn bản chấp thuận phát hành cổ phần ( đối với công ty cổ phần tăng  vốn do phát hành cổ phần riêng lẻ).
 • Hợp đồng chuyển nhượng, văn bản xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng ( đối với thay đổi tỷ lệ vốn góp do chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên công ty, chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông công ty).
 • Báo cáo tài chính ( đối với trường hợp công ty giảm vốn)
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi điều lệ, tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi điều lệ, tỷ lệ góp vốn của doanh nghiệp.

Lưu ý: Khi tăng vốn của công ty cổ phần cần thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp về các phương thức tăng vốn.

Khi giảm vốn, công ty phải đáp ứng các điều kiện giảm vốn theo quy định của luật doanh nghiệp.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên công ty

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên công ty khi công ty có thêm thành viên, cổ đông vào công ty hoặc có cổ đông, thành viên rút vốn khỏi công ty.

Hồ sơ thay đổi cổ đông, thành viên công ty

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi thành viên, cổ đông công ty.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi thành viên, cổ đông.
 • Hợp đồng chuyển nhượng và văn bản xác nhận hoàn tất chuyển nhượng.
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên, cổ đông mới góp vốn vào công ty.
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đổi thành viên, cổ đông công ty
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi đổi thành viên, cổ đông công ty

Lưu ý: Những công ty cổ phần thành lập dưới 3 năm cần lưu ý điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh doanh hoặc rút bớt những ngành nghề doanh nghiệp không kinh doanh để tập trung phát triển lĩnh vực mà doanh nghiệp kinh doanh hoặc doanh  nghiệp có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi,bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì khi tiến hành kinh doanh những ngành nghề đó, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của doanh nghiệp mới nhất thì công ty tnhh và công ty  cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Biên bản họp hội đồng quản trị và quyết định của hội đồng quản trị của công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần không làm thay đổi nội dung điều lệ công ty.
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của doanh nghiệp.
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không thuộc các trường hợp cấm tham gia quản lý doanh nghiệp.

Nếu công ty cổ phần chỉ có một người đại diện theo pháp luật  thì chức danh của người đại diện theo pháp luật phải là giám đốc, tổng giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

Thủ tục thay đổi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty tnhh hoặc ngược lại, từ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty tnhh hai thành viên trở lên và ngược lại. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân sang thành công ty tnhh.

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Danh mục hồ sơ chuyển đổi tùy thuộc vào từng trường hợp chuyển đổi. Thông  thường danh mục hồ sơ bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phù hợp với loại hình công ty chuyển đổi
 • Điều lệ công ty phù hợp với loại hình công ty
 • Bản sao Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của công ty tnhh 1 thành viên về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
 • Hợp đồng chuyển nhương và văn bản xác nhận hoàn tất chuyển nhượng vốn góp, cổ phần
 • Bản sao chứng thực giấy tờ cá nhân của thành viên, cổ đông công ty
 • Văn bản bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp chuyển đổi chịu trách nhiệm về các khoản nợ, các nghĩa vụ tài chính khác và kế thừa hoạt động của doanh nghiệp chuyển đổi.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG  KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Quy trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được tiến hành theo trình tự các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tiến hành họp đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Sau khi việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được thông qua, doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật có ký và đóng dấu công ty.

Bước 2:  Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cử người của doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ thay đổi. Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã đầy đủ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả xử lý hồ sơ.

Bước 3: Đến ngày hẹn trả kết quả trong giấy biên nhận, người nộp hồ sơ mang giấy biên nhận đến cơ quan đăng ký kinh doanh để nhận kết quả. Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh chưa hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp, hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra trả kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận đã hoàn tất thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trường hợp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thì doanh nghiệp thực hiện việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh và nộp lại hồ sơ như bước 2 và bước 3.

Trường hợp doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đối với những trường hợp thay đổi đăng ký kinh doanh như thay đổi tên, thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, khác tỉnh dẫn đến doanh nghiệp phải thay đổi dấu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu mới và thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu tới cơ quan đăng ký kinh doanh.

tiếng anh mất lâu biểu giá 08 nhánh hướng mạng phép form rẻ thời gian gấp trên tác xã hưng yên nào phụ lục tra cứu lịch lần online ở đâu hà mã vấn 20 điểm 2016 2017 đkkd gpkd dkkd mẫu) in mềm misa facebook acsoft fast tool toán fb 2006 10 2015 mtv chữ cty mau cùng april t-ara ban kiểm soát kỳ hđqt ioi infinity challenge u kiss sổ đoàn thanh running man 365 đầu phổ môn khai gì ngân hàng nộp khai thuế môn bài khi thay đổi vốn điều lệ các hình thức thay đổi vốn điều lệ vốn điều lệ có thể thay đổi không hợp tác xã thời điểm thay đổi vốn điều lệ là gì thay đổi vốn điều lệ luật doanh nghiệp doanh nghiệp nào không được có phải nộp mẫu 08 mtv thay đổi cổ đông sáng lập sau 3 năm thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thay đổi thành viên trong liên danh 365 có sự thay đổi về thành viên running man sẽ thay đổi thành viên mẫu thay đổi thành viên đoàn thanh tra thay đổi sổ đăng ký thành viên u kiss thay đổi thành viên infinity challenge thay đổi thành viên ioi thay đổi thành viên thay đổi thành viên ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ sự thay đổi thành viên của t-ara april thay đổi thành viên thay đổi địa chỉ trụ sở cùng khác quận 2015 2016 2017 với thuế thay đổi người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài có phải thông báo với cơ quan thuế không online tool đổi tên doanh nghiệp phần mềm kế toán fast 10.1 cách đổi tên fb thành tên doanh nghiệp đổi tên doanh nghiệp trong acsoft thay đổi tên công ty trên phần mềm misa thay đổi tên công ty có phải in lại hóa đơn nghị định về thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi gpkd báo giá rẻ chi phí lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh tại hà nội hưng yên ở đâu tra cứu lịch sử số lần thay đổi đăng ký kinh doanh khi nào thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh hợp tác xã tiếng anh mất bao lâu hộ cá thể có phải đăng báo không đề bố biên gấp quyết 20 dkkd những mẫu) facebook 2006 kiện chức chữ thẩm cty mau hội phổ.

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

Để thay đổi đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể, chủ hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký  hộ kinh doanh bao gồm:

 • Giấy đềnghị  thay đổi hộ kinh doanh
 • Bản chính giấy chứng  nhận đăng  ký hộ kinh doanh
 • Bản sao giấy tờ cá nhân của chủ hộ kinh doanh trường hợp chủ hộ thay đổi giấy  tờ chứng  thực cá nhân
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề trường hợp hộ kinh doanh  bổ sung ngành nghề  kinh doanh có điều kiện
 • Giấy  tờ địa chỉ địa điểm kinh doanh trường hợp hộ kinh doanh thay đổi địa chỉ đến nơi cần chứng  minh địa chỉ được xây dựng có mục đích kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ thay đổi hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nộp hồ sơ thay đổi đăng ký hộ kinh doanh tại ủy ban nhân dân quận, huyện nơi hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, chủ hộ kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng  nhận hộ kinh doanh  mới với nội đã thay đổi.

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Để giúp các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi  nội dung đăng ký kinh doanh được nhanh  chóng, đúng quy định của pháp luật,  tiết kiệm được thời gian và công  sức. Luật Ngô Gia xin cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tới các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hãy liên hệ với Luật Ngô Gia để được tư vấn về các trường  hợp thay đổi, thủ tục thay đổi và cung cấp dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

0934562586