Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Thừa kế phần vốn góp

Thừa kế phần vốn góp

Bố tôi là thành viên của một công ty TNHH hai thành viên trở lên, bố tôi đột nhiên bị tai biến đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nếu bố tôi qua đời thì phần vốn góp của bố tôi được xử lý như thế nào?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 54 Luật doanh nghiệp quy định về Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

 1. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.
 2. Trường hợp có thành viên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người giám hộ.
 3. Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo quy định tại Điều 52 và Điều 53 của Luật này trong các trường hợp sau đây:
 4. a) Người thừa kế không muốn trở thành thành viên;
 5. b) Người được tặng cho theo quy định tại khoản 5 Điều này không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên;
 6. c) Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản.
 7. Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.
 8. Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác.

Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành thành viên của công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

 1. Trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ thì người nhận thanh toán có quyền sử dụng phần vốn góp đó theo một trong hai hình thức sau đây:
 2. a) Trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
 3. b) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này.

Như vậy, phần vốn góp của bố bạn sẽ được xử lý theo quy định trên.

Trân trọng./.