Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động / Tiền lương khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường

Tiền lương khi làm thêm ngoài giờ làm việc bình thường

Em đang làm công nhân cho một công ty sản xuất linh kiện điện tử. Do cần hàng gấp nên công ty có yêu cầu công nhân làm thêm 2 tiếng sau khi kết thúc giờ làm việc. Vậy, tiền lương 2 tiếng làm thêm của em được tính như thế nào?

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 1 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ- CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động có quy định:

– Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động;

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Như vậy, Tiền lương làm thêm giờ của bạn khi bạn làm thêm ngoài thời giờ làm việc bình thường do Công ty bạn quy định, bạn có thể tham khảo trong nội quy của công ty hoặc thỏa ước lao động tập thể( nếu có) của công ty bạn để biết chính xác cách tính tiền làm thêm giờ của bạn.

Trân trọng./.