Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tổng Hợp / Tòa án có xét xử khi bị đơn vắng mặt tại phiên tòa

Tòa án có xét xử khi bị đơn vắng mặt tại phiên tòa

Xin hỏi: Hiện nay, công ty em đang xảy ra tranh chấp về hợp đồng với một công ty khác. Do hai bên không thỏa thuận được nên công ty em đã làm đơn khởi kiện đến Tòa án để được giải quyết. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, phía công ty kia đã không có mặt và phiên tòa được hoãn. Vậy, nếu đến lần xét xử tiếp theo, bên công ty kia vẫn không đến tòa thì phiên tòa có xét xử vắng mặt họ hay không hay tiếp tục phải hoãn.Em xin cảm ơn!

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự đã quy định về sự có mặt của đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, cụ thể:

“1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt; trường hợp có người vắng mặt thì Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Tòa án thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự biết việc hoãn phiên tòa.

  1. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai, đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, nếu vắng mặt không vì sự kiện bất khả kháng thì xử lý như sau:
  2. a) Nguyên đơn, người đại diện theo pháp luật vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Nguyên đơn có quyền khởi kiện lại, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
  3. b) Bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt họ;
  4. c) Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập của mình và Tòa án quyết định đình chỉ việc giải quyết đối với yêu cầu độc lập có người đó, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó, nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn;
  5. d) Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ.”

Như vậy, khi tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất mà bị đơn vắng mặt và không có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt thì phải hoãn phiên tòa. Trường hợp tòa án triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà bị đơn tiếp tục vắng mặt thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt. Do đó, đến phiên tòa lần thứ hai mà công ty đối tác vẫn không có mặt tại phiên tòa thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án.

Chúc bạn thành công!