Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Hình sự / Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án

Em trai tôi đang chấp hành bản án tại trai giam thì có đánh nhau với bạn tù dẫn đến người đó bị chấn thương nặng. Hiện tại, em trai tôi đang bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Như vậy, thì hình phạt của em tôi được tổng hợp trong bản án như thế nào.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự 2015 về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án thì:

  1. Trong trường hợp một người đang phải chấp hành một bản án mà lại bị xét xử về tội đã phạm trước khi có bản án này, thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội đang bị xét xử, sau đó quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.

Thời gian đã chấp hành hình phạt của bản án trước được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt chung.

  1. Khi xét xử một người đang phải chấp hành một bản án mà lại thực hiện hành vi phạm tội mới, Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung theo quy định tại Điều 55 của Bộ luật này.
  2. Trong trường hợp một người phải chấp hành nhiều bản án đã có hiệu lực pháp luật mà các hình phạt của các bản án chưa được tổng hợp, thì Chánh án Tòa án có thẩm quyền ra quyết định tổng hợp hình phạt của các bản án theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Trân trọng./.