Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp / Tư vấn những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Tư vấn những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Câu Hỏi :

Xin chào Luatngogia.net . Tôi tên là Thông hiện tại tôi muốn thành 1 công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa để phân phối thị trường , mặt hàng chúng tôi không giới hạn về danh mục , nhưng tôi vẫn đang rất bối rối về việc thuế xuất nhập khẩu .Vậy luatngogia.net có thể tư vấn giúp tôi rằng : Những đối tượng nào không chịu thuế xuất nhập khẩu là những gì. Tôi xin cảm ơn :

những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Trả Lời :

Chào Mr Thông :

Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Theo quy định tại điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của QH khóa 11 thì những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu là hàng hóa bao gồm:

1. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại.

2. Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hóa chuyển khẩu theo quy định của Chính Phủ.

3. Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước khi xuất khẩu.

4. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưatừ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

trên đây là  những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu.

Cảm ơn Mr Thông đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.