Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Dịch vụ doanh nghiệp / Tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Tư vấn thành lập công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện thành lập công ty tnhh hai thành viên

– Theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp các chủ thể tham gia thành lập công ty tnhh 2 thành viên có thể là 1 tổ chức hoặc là 1 cá nhân , số lượng thành viên tối thiểu là 2 và số lượng thành viên tối đa là 50.

dịch vụ tư vấn thủ tục thành lập công ty tnhh 2 thành viên
dịch vụ thành lập công ty tnhh 2 thành viên

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 (Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005)

– Tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo uỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

e) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

f) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Toà án cấm hành nghề kinh doanh.

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

– Tổ chức, cá nhân có quyền mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 (Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2005).

– Tổ chức, cá nhân sau đây không được mua cổ phần của công ty cổ phần, góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 2 thành viên

2-thanh-vien

Theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khi tham gia thành lập doanh nghiệp phải chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

1. Chứng minh nhân dân bản sao y của các thành viên và người đại diện theo pháp luật của công ty

2. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu của Sở KHĐT)

3. Bản Điều lệ hoàn chỉnh của công ty. Trong đó có quy định rõ: Tên công ty, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, thành viên góp vốn, tỷ lệ vốn góp, người làm đại diện theo pháp luật, người làm chủ tịch hội đồng thành viên cụ thể.

4. Danh sách thành viên. Lưu ý: Khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên, các thành viên phải ký tên đầy đủ trong danh sách này và có cả chữ ký của người đại diện theo pháp luật.

Sau khi chuẩn bị toàn bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp, công ty cử đại diện pháp luật để nộp hồ sơ. Trường hợp người đại diện không có thời gian đi lại có thể ủy quyền cho cá nhân khác bằng giấy ủy quyền có mộc dấu của văn phòng công chứng.

Nơi nộp hồ sơ thành lập công ty : Sở KHĐT

Một số khó khăn cơ bản khi thành lập công ty tnhh 2 thành viên mà doanh nghiệp thường gặp phải là:

1. Tên doanh nghiệp bị trùng với doanh nghiệp khác. Các bạn vào trang hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn để kiểm tra tên doanh nghiệp

2. Địa chỉ công ty được thành lập phải là 4 cấp: tức có số nhà/tên đường/ấp,xóm,thôn/Xã, phường, thị trấn/Quận, huyện/Tỉnh, thành phố.

3. Về ngành nghề đăng ký kinh doanh: Ngành nghề phải được mã hóa ngành theo cấp 4 theo Quyết Định số 10-2007-QD-TTg. Lưu ý theo dõi các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố HCM về quy hoạch kinh doanh và ngành nghề không cấp mới trong khu đông dân cư, kể cả ngành nghề có điều, ngành nghề có vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu chứng chỉ hành nghề.

Đến đây các bạn có thể tự mình thành lập công ty tnhh 2 thành viên. Hoặc các bạn có thể đăng ký sử dụng dịch vụ thành lập công ty của chúng tôi

Thành lập công ty tnhh 2 thành viên hay bất cứ một loại hình công ty, ngành nghề kinh doanh nào cũng dễ dàng với luatngogia.net . Với các chuyên viên giỏi nhiều năm kinh nghiệm của mình chúng tôi cam kết chất lượng tốt nhất, nhanh nhất và rẻ nhất.

Quý khách có thể xem thêm các thông tin về dịch vụ thành lập công ty tại đây:

http://luatngogia.net/thanh-lap-cong-ty/

0934562586