Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / hatuandat

hatuandat

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

6666

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Giải thể doanh nghiệp là thủ tục mà các doanh nghiệp không muốn thực hiện. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp và lý do mà doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp. Qua bài viết này, Luật Ngô ...

Read More »

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

44444

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY Tên gọi của doanh nghiệp không chỉ có vai trò để phân biệt giữa các doanh nghiệp với nhau mà tên gọi của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng với doanh nghiệp đặc biệt là đối với những doanh nghiệp lớn, ...

Read More »

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

55555

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH   Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể phải thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh để mở rộng lĩnh vực kinh  doanh của doanh nghiệp ...

Read More »

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

66666

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Mặc dù không có chức năng hoạt động kinh doanh nhưng văn phòng đại diện là nơi thực hiện những hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Để hoạt động của ...

Read More »

Đăng ký kinh doanh văn phòng phẩm

444444

Đăng ký kinh doanh văn phòng phẩm Kinh doanh văn phòng phẩm là lĩnh vực kinh doanh đang được nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm do nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm không chỉ của các doanh nghiệp mà của các gia đình cùng tăng cao. Trước khi ...

Read More »

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

6666

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh của công ty Khi có sự thay đổi về địa chỉ kinh doanh của công ty như thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi địa chỉ chi nhánh,thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ địa ...

Read More »

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

55555

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty Để mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty, các công ty có thể thành lập chi nhánh tại các địa điểm khác nhau. Qua bài viết này Luật Ngô Gia xin chia sẻ một số quy định của luật doanh ...

Read More »

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

8888

THỦ TỤC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG  KÝ KINH DOANH  Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc của hộ kinh doanh. Trường hợp muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh thực hiện thủ tục ...

Read More »

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể Hộ kinh doanh cá thể là hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, tại một địa điểm kinh doanh nhất định. Cá nhân muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục ...

Read More »

Quy trình các bước thành lập công ty

quy trinh

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THÀNH LẬP CÔNG TY Để tiến hành thành lập một công ty mới dù là loại hình công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn ( tnhh ), công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân thì các bước triển khai thành lập ...

Read More »