Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Lao Động / Cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần

Cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ trùng ngày nghỉ hàng tuần

Em đang làm kế toán cho công ty mới thành lập và được giao yêu cầu xây dựng hệ thống thang bảng lương cho nhân viên trong công ty. Em có một câu hỏi là nếu người lao động đi làm thêm vào ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì tiền lương của họ tính như thế nào. Em xin chân thành cảm ơn.

Chào bạn!

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 5 Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ- CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ luật lao động có quy định:

“Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hàng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hàng tuần.”

Như vậy, nếu người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết trùng với ngày nghỉ hàng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết.

Trân trọng./.