Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 14)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu (XNK)

tư vấn thành lập công ty xuất nhập khẩu

Xuất nhập khẩu (XNK) không phải là ngành nghề kinh doanh nên khi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề cụ thể. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành mới được hoạt động kinh doanh ...

Read More »

Tư vấn thành lập công ty tài chính

thành lập công ty tài chính

luatngogia.net chúng tôi tư vấn điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty tài chính bao gồm : 1. Vốn điều lệ : Tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần phải có đủ vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định do Chính phủ quy ...

Read More »

Tư vấn thành lập công ty xây dựng

tư vấn thành lập công ty xây dựng

Thành lập công ty giám sát xây dựng công trình là ngành nghề kinh doanh có điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Bạn đang gặp khó khăn với thủ tục, hồ sơ xin phép hoạt động kinh doanh ngành, nghề trên. Luatngogia.net với đội ngũ Luật sư có chuyên ...

Read More »