Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 3)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Chuyển nhượng phần vốn góp

Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 53 Luật doanh nghiệp quy định về Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Trừ trường hợp ...

Read More »

Mua lại phần vốn góp

Tôi là thành viên góp vốn của một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Trong trường hợp tôi không tán thành một số nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc cơ cấu, tổ chức lại công ty. Tôi có quyền yêu cầu công ...

Read More »

Tư vấn những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Câu Hỏi : Xin chào Luatngogia.net . Tôi tên là Thông hiện tại tôi muốn thành 1 công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa để phân phối thị trường , mặt hàng chúng tôi không giới hạn về danh mục , nhưng tôi vẫn đang rất bối rối về ...

Read More »

Quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có những quyền hạn gì? Trả lời: Điều 50 Luật doanh nghiệp quy định về Quyền của thành viên như sau: Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ...

Read More »

Sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 49 Luật doanh nghiêp quy định Sổ đăng ký thành viên như sau: Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ...

Read More »

Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 48 Luật doanh nghiệp quy định về việc Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau: Vốn điều lệ của công ty ...

Read More »

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Thủ tục Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp? Trả lời: Điều 46 Luật doanh nghiệp quy định về Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước ...

Read More »

Thành lập chi nhánh hay văn phòng đại điện

Thành lập chi nhánh hay văn phòng đại điện? Trả lời: Điều 45 Luật doanh nghiệp quy định về Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện ...

Read More »

Quy định về con dấu của doanh nghiệp

Quy định về con dấu của doanh nghiệp? Trả lời: Điều 44 Luật doanh nghiệp quy định về Con dấu của doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể ...

Read More »