Find the latest bookmaker offers available across all uk gambling sites www.bets.zone Read the reviews and compare sites to quickly discover the perfect account for you.
Home / Tư vấn doanh nghiệp (page 3)

Tư vấn doanh nghiệp

Tư vấn doanh nghiệp

Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về Hội đồng thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 56 Luật doanh nghiệp quy định về Hội đồng thành viên như sau: Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao ...

Read More »

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 55 Luật doanh nghiệp quy định Cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, ...

Read More »

Thừa kế phần vốn góp

Bố tôi là thành viên của một công ty TNHH hai thành viên trở lên, bố tôi đột nhiên bị tai biến đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Nếu bố tôi qua đời thì phần vốn góp của bố tôi được xử lý như thế nào? Chào bạn! Chúng ...

Read More »

Chuyển nhượng phần vốn góp

Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 53 Luật doanh nghiệp quy định về Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Trừ trường hợp ...

Read More »

Mua lại phần vốn góp

Tôi là thành viên góp vốn của một công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên. Trong trường hợp tôi không tán thành một số nghị quyết của Hội đồng thành viên về việc cơ cấu, tổ chức lại công ty. Tôi có quyền yêu cầu công ...

Read More »

Tư vấn những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

những đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu

Câu Hỏi : Xin chào Luatngogia.net . Tôi tên là Thông hiện tại tôi muốn thành 1 công ty chuyên xuất nhập khẩu hàng hóa để phân phối thị trường , mặt hàng chúng tôi không giới hạn về danh mục , nhưng tôi vẫn đang rất bối rối về ...

Read More »

Quyền của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có những quyền hạn gì? Trả lời: Điều 50 Luật doanh nghiệp quy định về Quyền của thành viên như sau: Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền ...

Read More »

Sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên

Nội dung sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 49 Luật doanh nghiêp quy định Sổ đăng ký thành viên như sau: Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ...

Read More »

Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định về góp vốn thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trả lời: Điều 48 Luật doanh nghiệp quy định về việc Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp như sau: Vốn điều lệ của công ty ...

Read More »